thermische energie voor dummies

TEO kan zijn warmte- en koude-energie die uit dit oppervlaktewater kan worden onttrokken. Die warmte en koude is voor uitstek passend om gebouwen in in het bijzonder stedelijk gebied te verwarmen en koelen.

Met de huidige energievraag is plusminus 30% benodigd voor dit verwarmen en koelen van een bebouwde omgeving. Momenteel gebeurt het vrijwel uitsluitend betreffende aardgas, doch het zal in de toekomst niet meer geoorloofd zijn.

Wanneer daar zijdelings behandeling wordt gemaakt, vervolgens wordt de warmte-energie in het begin omgezet in bewegingsenergie en daarna in elektriciteit.

Het voordeel met deze methode is het daar veel energie wordt opgewekt en het dit geen schadelijk afval oplevert, ook kan zijn de bron, mineraalwater, onuitputtelijk. Het nadeel kan zijn desalniettemin het het meteen alsnog maar op korte schaal toegepast mag worden en dat het buitengewoon duur is, als de prijzen met aardgas en olie kunnen stijgen is dit mogelijkerwijs rendabel teneinde deze methode betreffende stroom opwekken verder te onderzoeken.

Uit bovenstaande NL praktijk grafiek, met 'n bepaald merk paneel, volgt dat een gemeten jaar opbrengst ieder m² dit eerstvolgende was:

Lucht mag alsnog heel wat kouder geraken uiteraard een luchtbron is ons koudemiddel gebruikt dat energie kan opnemen tot brontemperaturen aangaande -20C.

Opwindend het je onze site komt bezoeken. Geef hier aan welke cookies wij mogen publiceren. Een noodzakelijke cookies bijeenbrengen nauwelijks persoonsgegevens en opweg helpen het de site te hernieuwen.

In een vacuümbuis is een heatpipe aanwezig betreffende daarin ons vloeistofmengsel bestaande uit alcohol en water.

Een besparingspotentie is daarmee tevens heel wat groter. Thermische energie zal meteen grotendeels verloren op weg naar een afvalwaterzuivering. Het komt door uitwisseling betreffende warmte betreffende een wanden aangaande dit rioolstelsel en via menging met koudere waterstromen, bijvoorbeeld regenwater en grondwater.

Wind is bewegende lucht, oftewel dit bevat bewegingsenergie. Tegenwoordig kunnen we met windmolens een bewegingsenergie omzetten tot elektriciteit. Windmolens worden desalniettemin door veel lieden verafschuwd daar ze dit landschap zullen vervuilen. Ze nemen echter wel een grote last betreffende de schouders aangaande fossiele brandstoffen.

In 2e periode mag de opgeslagen warmte direct of zijdelings geraken gebruikt wegens verwarmingsdoeleinden of worden omgezet in electriciteit. 

Bodem en lucht zijn thermische bronnen betreffende energie. Er ligt 'warmte' in opgeslagen. Mogelijkerwijs ook niet helemaal een 'warmte' waar wij in geïnteresseerd bestaan doch er mag alsnog met gesleuteld worden. Om thermische energie te winnen maken we toepassing betreffende een bekendste karaktertrek betreffende energie.

Landelijk onderzoek laat opmaken het met thermische energie uit oppervlaktewater in ons significant deel betreffende de warmte- en koudevraag in Holland kan worden voorzien.

Zodra ter hoogte aangaande dit opwindende gesteente in de aarde vanzelfsprekend grondwater aanwezig is kan het water gebruikt geraken vanwege dit warmtetransport. Men hoeft wegens de geothermische energiewinning louter maar dit warme grondwater naar boven te pompen, af te laten koelen op de bestelde plaats ofwel via een turbine te leiden en daarna weer terug een grond in te sturen. Mits er nauwelijks natuurlijk grondwater beschikbaar kan zijn mag men door medicament over een tweetal boringen zeker een geothermisch systeem opzetten. Via dit eerste boorgat wordt dit water, thermische energie dikwijls onder hoge druk, een aarde in gespoten en langs het hete gesteente geleid. Via dit tweede boorgat kan het opgewarmde mineraalwater weer naar boven gepompt worden en desgewenst via turbines geraken geleid.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *